Erfaren udviklingskonsulent til seniorområdet i Røde Kors Hovedstaden

Erfaren udviklingskonsulent til seniorområdet i Røde Kors Hovedstaden

Selvom de ønsker at være sammen med andre, lever mange tusinde ældre københavnere et liv alene. Måske er familien langt væk, gået bort, eller det er svært at komme ud pga. et handicap eller svigtende syn. Måske er det bare svært at skabe nye relationer til andre. Der er også mange ældre i København, som spiser alene – og måske for lidt og for dårligt. Alt sammen med betydning for de ældres trivsel, sundhed og mentale helbred.  

Røde Kors Hovedstaden arbejder derfor for, at alle ældre skal leve et sundt liv og have mulighed for at være en del af et fællesskab.

Røde Kors Hovedstaden gennemfører en række aktiviteter, hvor frivillige giver hovedstadens ældre nye relationer, støtte og rådgivning.  

I Besøgstjenesten mødes ældre og frivillige til hyggeligt samvær en gang om ugen – f.eks. til kaffe hjemme hos besøgsmodtageren, over et sundt og nærende fælles måltid eller en gåtur i en af byens parker. Vågetjenestens frivillige skaber ro og tryghed for ensomme døende og deres pårørende ved at være til stede og støtte den døende i livets sidste timer. De frivillige rådgivere i Seniorrådgivningen yder rådgivning til ældre i konkrete spørgsmål om f.eks. sundhed, bolig og IT – og lytter til de ældre, der blot ønsker at dele tanker og bekymringer, store som små. For blot at nævnte tre eksempler på, hvordan Røde Kors Hovedstadens frivillige støtter og styrker ældre mennesker.

Røde Kors Hovedstadens arbejde udføres af mere end 2.000 frivillige, som understøttes af et lønnet sekretariat. Til at udvikle og løfte det frivillige arbejde på seniorområdet, søger vi en erfaren udviklingskonsulent til seniorområdet i Røde Kors Hovedstaden, som skal stå i spidsen for såvel udvikling af nye indsatser og metoder som kvalitetssikring og videreudvikling af de eksisterende aktiviteter.

Udviklingskonsulentens opgaver og ansvarsområder vil være:

 • At have det faglige ansvar og sætte de faglige rammer for aktiviteterne på seniorområdet.
 • At sikre udvikling af nye aktiviteter og metoder, bl.a. i relation til kost og sundhed.
 • Kvalitetssikring og videreudvikling af eksisterende aktiviteter og metoder.
 • Sikring af systematisk evaluering og dokumentation.
 • At give faglig sparring til de lønnede koordinatorer på seniorområdet.
 • At rådgive og vejlede frivillige i deres opgaveløsning.
 • Projektledelse, herunder forskellige former for interessentinvolvering.
 • At tage del i og udvikle samarbejdet med de fire kommuner, som Røde Kors Hovedstaden arbejder i – og med nye samarbejdspartnere.
 • Udarbejdelse og eksekvering af strategier for rekruttering og fastholdelse af frivillige på seniorområdet.

 

Vi ønsker os en udviklingskonsulent, der:

 • Har faglig viden på ældreområdet, særligt om kost, sundhed, ensomhed og mentalt helbred.
 • Har erfaring i at arbejde i den frivillige verden som ansat eller frivillig over en længere periode.
 • Har erfaring fra ældreområdet fra fx en kommune, en organisation eller fra sundhedsområdet.
 • Kan styre en udviklingsproces igennem fra start til slut.
 • Prioriterer at skabe klar sammenhæng mellem de konkrete metoder, de kort- og langsigtede mål og den overordnede vision.
 • Kan arbejde systematisk med evaluering og dokumentation.
 • Kan kommunikere klart og præcist på skrift og i tale.
 • Har strategisk sans og en struktureret tilgang til sit arbejde.
 • Har en faglig baggrund indenfor f.eks. folkesundhed, sociologi eller psykologi med fokus på ældre.
 • Kan manøvrere i en til tider meget travl hverdag med ro og med et stort smil.
 • Har et positivt sind og et ønske om at gøre en forskel for ældre københavnere.

 

Der indgår ikke personaleansvar i stillingen. Stillingen er en fuldtidsstilling, der er tidsbegrænset til 31. januar 2020. Lønmæssigt indplaceres stillingen som udviklingskonsulent i Finansministeriets lønoversigt skalatrin 36–40, afhængig af erfaring og kvalifikationer. Arbejdstiden vil primært ligge i dagtimerne, men der vil også være aften- og weekendarbejde samt periodevis merarbejde. Der ydes rådighedstillæg herfor.

Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største lokalafdeling under Røde Kors i Danmark. Røde Kors Hovedstaden dækker København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner.

Det bærende princip hos Røde Kors Hovedstaden er medmenneskelighed gennem frivillig indsats.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte til udviklingschef Ole Mikkelsen på 5192 6100 eller sekretariatschef Pernille Scheel på 4077 6992

Tiltrædelse 1. februar 2018, evt. tidligere.

 

OBS 06.12.2017: Denne stilling var først slået op som faglig leder af seniorområdet. Denne titel gav imidlertid anledning til en del spørgsmål og tvivl. Derfor er titel ændret. Opgaverne er de samme.

Ansøgningsfrist:
12-12-2017
Tiltrædelse:
01-02-2018
Arbejdssted:
København N
Kontaktperson:
Ole Mikkelsen
Telefon: +45 51926100
Pernille Scheel
Telefon: +45 4077 6992
Søg online:
Send ansøgning