Sekretariatsleder

Vil du være med til at styrke Røde Kors i landets næststørste by? Aarhus afdeling søger dynamisk og erfaren sekretariatsleder

Røde Kors Aarhus arbejder for at forløse det potentiale, der ligger i at være Røde Kors afdeling i landets næststørste by. Røde Kors Aarhus har vedtaget en vækststrategi frem til udgangen af 2020. Vi ser det som afdelingens mål at vokse både i form af det sociale arbejde, som vi igangsætter og driver i byen og ved, at afdelingen genererer flere midler til Røde Kors’ arbejde i Danmark og internationalt. Endelig vil vi øge kendskabet til Røde Kors generelt blandt borgerne i Aarhus og hos samarbejdspartnere og myndigheder. Til at understøtte det arbejde søger vi en sekretariatsleder.

Dine hovedopgaver

 • Leder af ansatte i Aarhus afdeling i tæt samarbejde med forskellige funktioner på landskontoret
 • Løbende betjening af bestyrelsen, forretningsudvalget og formanden, dvs. sikre at beslutninger truffet af bestyrelsen følges op og føres ud i livet
 • I samarbejde med det ansvarlige bestyrelsesmedlemmer varetag den daglige kontakt til aktivitetsledere i Røde Kors Aarhus
 • Tage initiativer til realisering af vækststrategien for Røde Kors Aarhus herunder ikke mindst sikre, at rekruttering, modtagelse og pleje af frivillige til stadighed udbygges
 • I samarbejde med bestyrelsen sørge for at udvikle og konsolidere samarbejdet med Aarhus Kommune og andre lokale aktører omkring udvikling og opstart af nye initiativer på det sociale område
 • Samarbejde med landskontoret og de nationale fagkonsulenter omkring opstart af nye aktiviteter og konsolidering af eksisterende aktiviteter
 • Sikre synergi mellem de lokale og nationale indsatser
 • Sørge for løbende koordinering af afdelingens aktiviteter på tværs
 • Budgettering og løbende økonomiopfølgning i tæt samarbejde med kassereren
 • Støtte og konsolidere eksisterende kommercielle og sociale aktiviteter
 • Fundraising af lokale midler (§18 og lokale fonde)
 • Oprette og indgå i diverse udvalg og arbejdsgrupper med relevans for afdelingens virke og aktiviteter
 • Deltage i relevante lokale og nationale netværk og møder
 • Sikre og udvikle den interne og eksterne kommunikation
 • Bistå forretningsudvalget og enkelt bestyrelsesmedlemmer efter behov og i øvrigt repræsentere bestyrelsen, hvor denne er forhindret i at deltage

Din profil
Du har erfaring fra en lignende stilling i f.eks. den offentlige sektor eller som en del af en større organisation. Du er både strategisk og udviklingsorienteret og samtidig en ’afslutter’, der kan udvikle og sikre en stabil daglig drift. Du har erfaring med at strukturere og lede udviklingsprocesser, og er en dygtig personaleleder, der både kan inspirere, sætte retning og sikre resultater hos en engageret og mangfoldig medarbejdergruppe. Du er god til økonomi og budgetstyring og skaber overblik samtidig med, at du har blik for detaljen.

Du har politisk forståelse og ved, hvad det vil sige at arbejde i en frivillig organisation. Du har sikkert en AC baggrund og er god til at kommunikere eksternt og skabe en tillidsfuld kultur indadtil. Det er en fordel, hvis du kender Aarhus og har et netværk blandt civilsamfundsorganisationer og offentlige instanser.

Vilkår
Stillingen som sekretariatsleder er placeret i Røde Kors Aarhus, men er samtidig en integreret del af Røde Kors’ landskontor. Det betyder, at sekretariatslederen i det daglige har reference til formanden for Røde Kors Aarhus, men har dobbeltreference til sekretariatslederen i national afdeling på landskontoret. Dobbeltreferencen skal sikre, at sekretariatslederne både har en tæt lokal forankring i afdelingen og en række fagkollegaer at samarbejde og sparre med på landskontoret.

Som sekretariatsleder fastansættes du på Røde Kors' overenskomstmæssige forhold, der ligger op ad den statslige overenskomst. Lønniveauet er på mellem kr. 45.200 til 47.300 pr. måned inkl. rådighedstillæg og 17,1% pension, afhængigt af erfaring og kvalifikationer. Der tildeles yderligere et AC-tillæg på kr. 1.700 pr. måned til kandidater med mere end 10 års akademisk erfaring efter endt AC-uddannelse.

Tiltrædelse: senest d. 1. august 2018.

Ansøgningsfrist er d. 6. juni Første samtale afholdes onsdag d. 13. juni og anden samtale onsdag d. 20. juni. I forbindelse med anden samtale vil der være en test og et personligt møde.

Yderligere information om Røde Kors’ nationale arbejde kan ses på www.rodekors.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte formand for Aarhus afdeling Knud Aarup på tlf. 2132 8184 eller sekretariatschef på landskontoret Marie Degn Bertelsen på tlf. 3123 6443.

Stillingen søges elektronisk via vores hjemmeside www.rodekors.dk under 'ledige stillinger'

Ansøgningsfrist:
06-06-2018
Tiltrædelse:
01-08-2018
Arbejdstid:
Heltid
Arbejdssted:
Aarhus
Kontaktperson:
Knud Aarup
Telefon: 2132 8184
Marie Degn Bertelsen
Telefon: 3123 6443
Søg online:
Send ansøgning