Socialfaglig/pædagogisk medarbejder til Netværkshuset Kastruplund

Socialfaglig/pædagogisk medarbejder til Netværkshuset Kastruplund

Røde Kors Hovedstaden søger en socialfaglig/pædagogisk medarbejder, der vil skabe aktive meningsfulde fællesskaber.

Netværkshuset Kastruplund giver unge og voksne mennesker der savner flere relationer og et større netværk mulighed for at mødes og deltage i forskellige tilbud og aktiviteter.

Netværkshusets deltagere kommer med forskellige livshistorier. De lever typisk et liv på kanten. Der er f.eks. tale om førtidspensionister, unge med sociale udfordringer, mennesker med angst og depression, tidligere eller nuværende misbrugere med ønske om at komme ud af misbrug samt mennesker med behov for flere relationer i deres liv. Huset er også åbent for dem, som blot ønsker en kop kaffe og en uformel snak.

I Netværkshuset Kastruplund er der stort fokus på inddragelse af deltagerne. Husets aktiviteter tilrettelægges derfor så vidt muligt efter deltagernes ønsker. Netværkshuset tilbyder en lang række sociale aktiviteter og arrangementer, såsom madlavning, markeder, udflugter, walk’n’talk og Ungklub. Altid med deltagerne i en aktiv rolle.

Huset drives af ca. 15 frivillige og to lønnede medarbejdere; en daglig leder og en socialfaglig/pædagogisk medarbejder. Stillingen som socialfaglig/pædagogisk medarbejder er nu ledig. Der er tale om en deltidsstilling på 20 timer om ugen.

Vi ønsker en ny medarbejder der:

 • Har erfaring fra pædagogisk, social- eller sundhedsfagligt arbejde
 • Har erfaring med målgruppen, f.eks. som ansat på et botilbud, som støtte-kontaktperson eller fra et værested
 • Har erfaring med relationsarbejde og kan løse konflikter
 • Har erfaring med frivilligt arbejde – som frivillig eller ansat i en frivillig organisation
 • Kan arbejde selvstændigt og træffe beslutninger
 • Har lyst til at arbejde med brugerinddragelse
 • Møder andre mennesker med både kærlighed og autoritet
 • Er rig på ordentlighed og initiativ – og følger initiativerne til dørs
 • Har livserfaring og prøvet lidt af hvert – og er ikke bange for at fejle
 • Kan begå sig på sociale medier.

Vi forestiller os, at vores nye medarbejder har en pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig uddannelse. Men vi er også helt åbne for, at vores nye medarbejder kommer med en helt anden baggrund.

Vores nye medarbejder vil have til opgave at:

 • Skabe aktive meningsfulde fællesskaber sammen med deltagere og frivillige
 • Undersøge den enkelte deltageres ønsker og potentialer
 • Motivere til deltagelse – anerkende og påskønne små og store sejre
 • Have ansvaret for huset, når den daglige leder ikke er til stede
 • Selvstændigt tilrettelægge, gennemføre og følge op på møder i Brugerrådet
 • Rekruttere og motivere frivillige
 • Give sparring til frivillige – og være faglig sparringspartner for den daglige leder
 • Løse kommunikationsopgaver, på sociale medier og nyhedsbreve til samarbejdspartnere
 • Indimellem skabe nye aktiviteter – og få dem ført ud i livet sammen med frivillige og deltagere.

Arbejdstid og arbejdsforhold

Den ugentlige arbejdstid er 20 timer, som primært vil ligge i dagtimerne. Der vil være enkelte aftenmøder, ligesom der også vil være et weekend-arrangement i ny og næ. Der vil være fleksibilitet, så alle uger ikke vil være ens. Løn ifølge overenskomst.

Ansættelse fra 1. oktober – meget gerne tidligere.

Arbejdsstedet

Den daglige arbejdsplads vil være i Netværkshuset Kastruplund, som ligger Kastrup. Der vil også være enkelte møder på Røde Kors Hovedstadens sekretariat på Nordre Fasanvej ved Nørrebro Station.

Mere info

Spørgsmål til stillingen kan stilles til:

Daglig leder af Netværkshuset Kastruplund Simone Päevatalu på 28111860 (i perioden frem til den 13. juli og igen fra den 6. august).

Udviklingschef, Røde Kors Hovedstaden, Ole Mikkelsen på 51926100 (i perioden fra den 23. juli).

Du kan læse mere om Netværkshuset Kastruplund her: http://hovedstaden.drk.dk/det-goer-vi/netvaerk-for-koebenhavnere/netvaerkshuset-kastruplund/

Besøg Netværkshuset Kastruplund på Facebook her: https://www.facebook.com/kastruplundgade/

Ansøgningsfrist:
09-08-2018
Tiltrædelse:
01-10-2018
Arbejdstid:
Deltid
Arbejdssted:
Kastrup
Kontaktperson:
Ole Mikkelsen
Telefon: +45 51926100
Simone Paevatalu
Telefon: +45 28111860
Søg online:
Send ansøgning