National EU-konsulent

Vi søger en erfaren konsulent, der kan være med til at styrke vores muligheder for gennem EU-finansiering at igangsætte nye indsatser for sårbare og udsatte mennesker i Danmark.

Røde Kors i Danmark er i rivende udvikling. Gennem de seneste fem år er antallet af mennesker i Danmark, vi hjælper, tredoblet, og vi er nu mere end 34.000 aktive frivillige. Vil du være med til at understøtte muligheden for den fortsatte udvikling af Røde Kors’ nationale indsats, og kan du i samspil med kollegaer og frivillige omsætte behov til flere midler? Så er du måske vores kommende konsulent på EU-området.

Vi søger en konsulent, der kan afdække områder, hvor der er mulighed for langsigtet EU-finansiering samt i tæt samspil med relevante kollegaer udarbejde projektbeskrivelse og ansøgninger til de relevante myndigheder, som forvalter EU-midler. Som konsulent skal du både sikre, at vi har den rette viden om EU-systemet og de muligheder, der ligge her samt sikre, at vi gennem netværk, partnerskaber og stærke relationer kan sikre, at Røde Kors har en fremtrædende rolle og position i forhold til EUs programmer i Danmark.

Du vil blive en del af sekretariatet i national afdeling, som er understøttende for fagsektionerne og den operationelle indsats. Det betyder, at alle opgaver og indsatser sker i tæt samspil med de fagligt relevante kollegaer i afdelingen. Stillingen er nyoprettet.

Dine hovedopgaver

  • Med udgangspunkt i behov og prioriterede indsatsområder identificere nye/eksisterende nationale indsatser der kan kobles til EU-finansiering
  • Sikre viden og indsigt i EU's program- og finansieringsstruktur, så der kan ske en tidlig identifikation af finansieringstyper og calls med relevans for det nationale arbejde
  • Afdække og - i tæt koordinering med relevante kolleger - gå i dialog med potentielle samarbejdspartnere (fx kommuner, Røde Kors afdelinger, vidensinstitutioner), der kan være relevante i relation til ansøgning af EU-midler
  • Sikre netværk og opbygge relationer i Danmark og i Bruxelles, som gør at vi tidligt kan påvirke programmer og calls med relevans for det nationale arbejde
  • Løbende koordinere potentielle indsatser i forhold til relevante calls
  • Koordinere og bidrage til udarbejdelse af projektdesign og ansøgninger
  • Sikre opsamling og formidling af viden og erfaring, så der skabes læring på tværs i afdelingen

Din profil

Du har erfaring med EU og erfaring med EU-fundraising og projektudvikling fra et ministerium, en kommune, en organisation eller lignende. Du har generel indsigt i EU-finansieringsstruktur, herunder særligt programmer, der understøtter, at Røde Kors kan udføre og igangsætte nye indsatser for sårbare og udsatte mennesker i Danmark. Du har viden om og indsigt i de igangværende forhandlinger om næste EU’s budgetperiode (2021-2027). Gode sprogkundskaber og som minimum flydende engelsk i skrift og tale er et krav. Har du kendskab til social- og beskæftigelsesområde, er det en fordel. Du er analytisk og har en kapacitet til at drive større ansøgningsprocesser, der involverer mange forskellige interessenter og kollegaer fra forskellige fagområder. Du deltager i udviklingsprocessen af nye projekter, således at fundraising tænkes med fra start, og du ved, hvornår et projekt er parat til fundraising. Du er god til at strukturere og formidle viden og har erfaring med at udforme og kvalitetssikre ansøgninger til EU. Du er systematisk og struktureret, og dine opgaver leveres med høj kvalitet og til tiden.

Organisation

Røde Kors er landets største humanitære organisation med 130.000 faste støtter, 206 lokale Røde Kors afdelinger og mere end 34.000 frivillige. I national afdeling er vi knap 100 medarbejdere, der arbejder med at understøtte og udvikle Røde Kors’ nationale frivilligindsats. I Danmark arbejder inden for en række forskellige områder herunder indsatser rettet mod udsatte familie, flygtninge og migranter, ensomme, hjemløse og psykisk sårbare. Du vil blive ansat i national afdelings sekretratet på Røde Kors´ landskontor i København.

Vilkår

Løn- og ansættelsesvilkår følger Røde Kors’ fællesoverenskomst med AC og HK. Lønniveauet er på mellem kr. 40.000 til 46.000 pr. måneden inkl. rådighedstillæg og pension, afhængigt af erfaring og kvalifikationer. Der tildeles yderligere et AC-tillæg på kr. 1.700 pr. måned til kandidater for mere end 10 års akademisk erfaring efter endt AC-uddannelse.

Rejseaktivitet og aftenmøder må påregnes.

Tiltrædelse: 1. oktober 2018.

Ansøgningsfrist er den 7. august 2018. Samtaler afholdes den 15. og 24. august.

Yderligere information om Røde Kors’ nationale arbejde kan ses på www.rodekors.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Marie Degn Bertelsen på madeg@rodekors.dk.

 

Ansøgningsfrist:
07-08-2018
Tiltrædelse:
01-10-2018
Arbejdstid:
Heltid
Arbejdsdage:
Dag
Arbejdssted:
København Ø
Kontaktperson:
Marie Degn Bertelsen
Telefon: 3123 6443
Søg online:
Send ansøgning