Juridisk rådgiver

En jurist til Røde Kors


Dansk Røde kors søger en jurist til rådgivning af Landsforeningen, dvs. Røde Kors-afdelingerne rundt om i Danmark og landskontorets ledelse og afdelinger vedrørende juridiske forhold, herunder kontrakter, forsikring og persondata.

Sagerne søges løst ved umiddelbar juridisk rådgivning/sparring, men en del af stillingen er at kvalificere ansvar/økonomisk risiko i sagerne med henblik på en vurdering af, om sagen bør overgå til advokat (ansvarsforsikringsdækning).

 

Dine ansvarsområder:

 • Foreningsjura og rådgivning til den øverste ledelse vedrørende foreningsjuridiske forhold ifm. vedtægter, strategier og visionen for Røde Kors
 • Dialog med Røde Kors-afdelingerne, landskontoret og mægler om forsikringsspørgsmål og videreformidling af konkrete sager/anmeldelse af skader.
 • Varetag rollen som DPO (Data Protection Officer), dvs. være formel kontaktperson ift. myndigheder, underrette og rådgive organisationen om databeskyttelse og overvåge overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler i Landsforeningen
 • Vurdering af arv/testamenter og stillingtagen til indkomne arvesager og korrespondance med bobestyrer.
 • Gennemgang af diverse samarbejdsaftaler samt bistand til udarbejdelse af nye kontrakter og juridisk rådgivning i samarbejde med indkøbsfunktion.
 • Korrespondance med de virksomheder/personer, som misbruger emblemet/Røde Kors logoet.

 

Den ideelle kandidat til stillingen har følgende profil, erfaringer og kompetencer:

 • En juridisk uddannelse.
 • ”Generalist jurist” med kendskab til aftaleret, arveret, lejeret, forsikringsret og EU persondataforordning.
 • Gode formidlingsevner.
 • Solid praktisk erfaring som jurist mhp. at kunne træffe pragmatiske løsninger.
 • Generalist – overblik
 • Erfaring fra foreningsarbejde og samarbejde med frivillige.

Du kan finde pragmatiske juridiske løsninger, er resultatorienteret og kan begå dig i en politisk organisation. Du evner at skabe netværk og opbygge gode relationer med dine samarbejdspartnere. Du har det engagement, som kan skabe merværdi for Røde kors og som gør en forskel for Danmarks og verdens udsatte og nødlidende mennesker.

 

Vilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår vil ifølge Røde Kors i Danmarks fællesoverenskomst med HK og AC. Den månedlig løn vil ligge mellem kr. 39.000 og kr. 47.800, inklusiv tillæg og pension, afhængig af erfaringer og kvalifikationer.

Tiltrædelse: senest d. 1. januar 2018.

Ansøgningsfrist er d. 28. oktober. Vi afholder samtaler i uge 44.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos Chef for Økonomi- og administrationafdelingen Lars Meibom på mobil: 23353297 eller mail: lamei@rodekors.dk

Din kommende arbejdsplads

Røde Kors er altid til stede. Hver dag redder vi liv og ruster mennesker til at klare sig gennem kriser og katastrofer. I Danmark skaber vi fællesskaber og støtter samfundets sårbare til et bedre liv. Vi hjælper mennesker på begge sider af konflikten og i de fjerneste egne af verden. Uden hensyn til nationalitet, religion eller politiske holdninger. Vi er verdens største humanitære organisation med 17 millioner frivillige i 191 lande. Vi er en del af dit lokalsamfund, uanset hvor du bor. Med din hjælp kan vi altid være til stede, når der er brug for os.

Ansøgningsfrist:
28-10-2018
Tiltrædelse:
01-12-2018
Arbejdstid:
Heltid
Arbejdsdage:
Dag
Arbejdssted:
København
Vælg den afdeling som du vil søge til:
Shared Service
Økonomi