Røde Kors National afdeling

Analysekonsulent til det nationale sociale område

Er du stærk i evaluering og analyse, og ønsker du at være med til at dokumentere den forskel Røde Kors gør – så bliv vores nye kollega som analysekonsulent

Røde Kors oplever i disse år, at flere mennesker i udsatte livssituationer har brug for vores hjælp. Det kan fx være ældre der oplever ensomhed, indsatte i fængsler eller beboere på psykiatriske bosteder. Vi udvikler hele tiden vores indsatser, som er drevet af vores mere end 32.000 frivillige i her i Danmark. I takt med at vi gør mere for flere har vi et øget behov for at dokumentere og evaluere de indsatser, vi igangsætter for hele tiden at sikre, at vi bruger vores ressourcer klogt og gør den størst mulige forskel for de mennesker vi hjælper.

Dine arbejdsopgaver

Vi søger en analysekonsulent, der er analytisk, metodisk og kommunikativ stærk, som skal forestå evalueringer af nogle af vores projekter, bidrage til at opbygge og formidle viden på området og samarbejde med eksterne analysebureauer.

Du vil være tilknyttet som analysekonsulent i vores Fællesskabssektion i national afdeling.

Opgaver kan bl.a. være:

 • Ansvarlig for kvantitativ dataindsamling og afrapportering i forbindelse med vores årlige statusopgørelse over sociale aktiviteter
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af evalueringer på konkrete projekter/aktiviteter
 • Være tovholder på samarbejder med eksterne evalueringsbureauer
 • Formidle resultater og bidrage til at omsætte læring af resultater til udvikling i praksis
 • Bidrage til sektionens interne og eksterne kommunikation, fx formidling af resultater, rekruttering af frivillige samt opslag på interne og eksterne platforme
 • Være sparringspartner for kollegaer i sektionen omkring løbende evaluering og dokumentation af indsatser
 • Bidrage til at opbygge og udvikle evalueringskapacitet i sektionen og afdelingen

Din profil

Vi søger en kollega der:

 • Har en relevant videregående uddannelse
 • Er analytisk og metodisk stærkt – kvalitativt såvel som kvantitativt
 • Har kendskab og gerne erfaring fra det sociale område eller frivilligt socialt arbejde
 • Trives med alsidige arbejdsopgaver, der rummer både fx kvalitativ dataindsamling, facilitering af processer, analysearbejde, surveyhåndtering i spørgeskemasystemer (gerne SurveyXact)
 • Trives i høj kompleksitet, hvor du skal navigere på tværs af vores indsatser og med mange forskellige samarbejdspartnere og samtidig kunne arbejde selvstændigt
 • Har erfaring med projektarbejde og trives med at samarbejde i teams og på tværs
 • Er en stærk formidler både mundtligt og skriftlig – fx til rapporteringer, oplæg og korte tekster til sociale medier

Din kommende arbejdsplads

Røde Kors er altid til stede. Hver dag redder vi liv og ruster mennesker til at klare sig gennem kriser og katastrofer. I Danmark skaber vi fællesskaber og støtter samfundets sårbare til et bedre liv. Vi hjælper mennesker på begge sider af konflikten og i de fjerneste egne af verden.

Dine ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37  timer om ugen. Stillingen er tidsbegrænset til og med 2022 med eventuel mulighed for forlængelse. Din stilling er forankret i Fællesskabssektionen i National Afdeling på Røde Kors´ landskontor på Østerbro i København.

Løn- og ansættelsesvilkår vil ifølge Røde Kors i Danmarks fællesoverenskomst med HK og AC ligge mellem kr. 42.500,00 og 45.000,00 inklusiv tillæg og pension, afhængig af erfaringer og kvalifikationer.

Ansøgning og yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til i uge 28, 29 og 30 at kontakte sekretariatschef Marie Degn Bertelsen (3123 6443) i uge 31 og 32 sektionsleder Lise Lind (2148 3538). Der er deadline for ansøgninger d. 11. august. Første runde samler forventes at blive afholdt i løbet af uge 33.

Stillingen forventes besat snarest og senest den 1. oktober 2021. Stillingen søges via vores hjemmeside www.rodekors.dk/job.

Del på:

Region:

 • Region Hovedstaden

Jobtype:

Tidsbegrænset

Arbejdstid:

Fuldtid

Arbejdsdage:

Dag

Ansøgningsfrist:

11-08-2021

Tiltrædelse:

01-10-2021

Arbejdssted:

København Ø

Yderligere oplysninger fås hos:

Marie Degn Bertelsen, madeg@rodekors.dk

Telefon: 3123 6443

Kontoradresse: