Røde Kors

Interesserer du dig for evaluering og analyse? Er du analytisk og metodisk stærk? Vil du være med til at dokumentere Røde Kors’ sociale arbejde med sårbare mennesker i Danmark? Så er du måske kommende studentermedhjælper i Røde Kors.

Studentermedhjælper i national afdeling

 

Røde Kors oplever i disse år, at flere mennesker i udsatte livssituationer har brug for vores hjælp. Det kan fx være ældre der oplever ensomhed, indsatte i fængsler eller beboere på psykiatriske bosteder. Vi udvikler hele tiden vores indsatser, som er drevet af vores mere end 32.000 frivillige i her i Danmark. I takt med at vi gør mere for flere har vi et øget behov for at dokumentere og evaluere de indsatser, vi igangsætter for hele tiden at sikre, at vi bruger vores ressourcer klogt og gør den størst mulige forskel for de mennesker vi hjælper. Sekretariatet understøtter national afdelings øvrige sektioner med at sikre sammenhæng og kvalitet på tværs af fagområder. Herunder bl.a. ift. evaluering og analyse.


Dine arbejdsopgaver

Som studentermedarbejder vil dine arbejdsopgaver blandt andet være: 

 • At bidrage til udviklingen af analysedesigns
 • At indsamle og analysere kvantitativ og kvalitativ data
 • At arbejde med formidling af resultater tilpasset forskellige målgrupper
 • At facilitere processer med og for brugere
 • At bidrage til udvikling af Røde Kors’ analyse- og evalueringspraksis


Din profil

Vi forventer, at du: 

 • Interesserer dig for evaluering af sociale indsatser
 • Er metodisk og analytisk stærk
 • Har erfaring med både kvantitative og kvalitative metoder
 • Kan arbejde selvstændigt og tage initiativ
 • Har minimum 1,5 år tilbage af studiet

Derudover vil det være en fordel, hvis du har arbejdet med elektroniske spørgeskemasystemer (vi bruger SurveyXact).  

Dine ansættelsesvilkår

Stillingen er på 15 timer om ugen. Din arbejdsplads vil være på Røde Kors’ landskontor på Blegdamsvej 27 i København. Din stilling vil være forankret i sekretariatet i national afdeling.

Løn- og ansættelsesvilkår vil ifølge Røde Kors i Danmarks fællesoverenskomst med HK og AC ligge mellem kr. 154,13 og 161,53 inklusiv overenskomsttillæg og pension, afhængig af hvor langt du er på din uddannelse.


Ansøgning og yderligere oplysninger
Ansøgningsfrist er 15. august 2021. Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte analysekonsulent Cecilia Hegnsvad på ceheg@rodekors.dk eller 61632527 i uge 28 eller 32.

Stillingen forventes besat den 1. september eller snarest derefter og vi forventer at gennemføre interviews i starten af uge 34. 

Del på:

Region:

 • Region Hovedstaden

Jobtype:

Kontrakt

Arbejdstid:

Deltid

Arbejdsdage:

Dag

Ansøgningsfrist:

15-08-2021

Tiltrædelse:

01-09-2021

Arbejdssted:

København Ø

Yderligere oplysninger fås hos:

Cecilia Hegnsvad

Mobil: 61632527

Kontoradresse: