Røde Kors

Vil du være med til at støtte op om syge hjemløses restitution?

Sygeplejerske til Røde Kors’ Omsorgscenter Pitstop for syge hjemløse i Aarhus

På Pitstop tilbyder vi 14 dages gratis ophold til syge hjemløse eller funktionelt hjemløse, der har været indlagt eller som en forebyggende indsats, så de undgår indlæggelse. Vi har otte eneværelser, fælles bad og toilet og tilbyder god mad, omsorg, tryghed, fællesskab samt sundheds- og socialfaglig støtte. Vi tager imod borgerne på deres præmisser, og hjælper hvor det giver mening for dem. Borgerne skal opleve et godt og trygt ophold, hvor der er ro og tid til restitution. Vi gør derfor også meget ud af de fysiske rammer.

Målgruppen er syge hjemløse/funktionelt hjemløse, ofte med somatiske-, psykiske og sociale udfordringer. Det er tilladt at være aktivt stofbrugende på eget værelse. Borgerne skal være selvhjulpne og kunne være alene om aftenen, natten og i weekenderne.

Vi er et lille team som har et godt og højt prioriteret samarbejde med socialsygeplejersker, gadesygeplejersker, væresteder m.fl., som er dem der visiterer til os. Det er vores vurdering af den enkelte borger og aktuelle beboersammensætning, om en borger kan tilbydes et ophold.

Frivillige er kernen i Røde Kors, og en stor del af centerets sjæl. De bidrager med nærvær, fællesskab, samvær og praktiske fælles gøremål. Sammen med personalet udgør de teamet på Pitstop. 

Dine primære arbejdsopgaver
Du får sammen med vores anden sygeplejerske ansvaret for den sygeplejefaglige del, og medansvar for borgernes ophold på lige fod med de andre ansatte, ligesom du vil indgå i de daglige opgaver. Du skal være med til;

  • At visitere og modtage borgere efter henvisninger fra bl.a. sygehuse og kommuner.
  • At vurderer om vi har den rette borgersammensætning.
  • At sikre medicinsk behandling under opholdet
  • At koordinere borgernes forløb
  • At sikre at Pitstop er et sted med hjemlig varme, fællesskab, frivillighed og faglighed.
  • At varetage samarbejde med samarbejdspartnere bl.a. i Aarhus Kommune og på sygehusene
  • Få dagligdagen til at køre bedst muligt, og løse de opgaver der er brug for 

Din profil
Vi søger dig, der har en sygeplejefaglig uddannelse, en god, bred erfaring fra psykiatri eller rusmiddelområdet og gerne bred erfaring med hjemløse-området. Du motiveres af at hjælpe sårbare borgere, så de oplever tryghed, medmenneskelighed og at få den hjælp de har brug for. Du skal have lyst til at være en del af et mindre sted, hvor borgerne er i centrum, og hvor det vigtigste er at få hverdagen til at glide bedst muligt.

Du er anerkendende og respektfuld i din tilgang til såvel borgere som medarbejdere og frivillige, samtidig med at du er tydelig. Du er kreativ i din tilgang og formår at se løsninger i fællesskab med dit team. Du har gode kommunikative evner og stærke samarbejdsevner, og er god til at fastholde relationer både på centeret og udadtil. Du er god til at skabe rammerne om en god arbejdsplads med et sundt arbejdsklima.

Dine ansættelsesvilkår
Stillingen er på 25 timer om ugen, og du vil referere til den daglige leder af Pitstop. Vi lægger stor vægt på et tillidsfuldt samarbejde og dialog. Løn- og ansættelsesvilkår følger Røde Kors i Danmarks fællesoverenskomst med HK og AC med indplacering på baggrund af erfaring og kvalifikationer.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte sygeplejerske Anita Knudsen på tlf. 71998874/22966021. Du kan læse mere om indsatsen på vores hjemmeside www.rodekors.dk.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 1. december 2022. Vi afholder 1. runde samtaler den 6. december og 2. runde samtaler den 9. december 2022 på Pitstop i Aarhus. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Del på:

Region:

  • Region Midtjylland

Jobtype:

Fast

Arbejdstid:

Deltid

Arbejdsdage:

Dag

Ansøgningsfrist:

01-12-2022

Tiltrædelse:

Hurtigst muligt

Arbejdssted:

Aarhus

Kontoradresse:

2100 København Ø