Røde Kors

Vi skal have forandret nørkleaktiviteten i Røde Kors over de næste tre år. En stor, vigtig og værdifuld aktivitet med ca. 5.500 frivillige organiseret i nørklegrupper over hele landet, som i 2023 fejrer 40 års jubilæum.

Projektleder og projektmedarbejder til forandringsprojekt i Røde Kors

Nørklerne har i mange år produceret børnetøj til andre lande, men tøjet efterspørges ikke længere som nødhjælp. Aktiviteten skal derfor omstilles, samtidig med at vi bevarer de værdifulde og meningsskabende sociale fællesskaber. Måske kan vi på sigt også engagere flere og etablere nye fællesskaber.

Nørkleaktiviteten rummer mange logikker, aktører og hensyn, som skal med i processen, der bl.a. handler om at få vendt aktiviteten fra én fast produktion af børnetøj til en mangfoldighed af forskellige produkter og aftagere. Vi skal gennemføre forandringen for og sammen med de ældste af Røde Kors frivillige – vores nørklere, for hvem aktiviteten er hjerteblod – og i tæt dialog og samarbejde med lokalafdelingerne og Røde Kors’ Hovedbestyrelse.

For begge stillinger gælder det, at du har lyst til en høj grad af inddragelse, at du er god til at skabe relationer og til at kommunikere forandringer. Det er en fordel, at du har erfaring med at arbejde med frivillige.

 

Projektleder

Vi tilbyder et spændende, selvstændigt og varieret job, hvor du selv sætter dit præg på opgaveløsningen. Opgaverne spænder bredt, herunder:

 • Udvikle, planlægge og sikre fremdrift i omstillingsprojektet.
 • Motivere til lokale initiativer og virkelyst – og samtidig selv opdyrke nye udviklingsspor.
 • Være lydhør over for og sikre inddragelse af de mange interessenter.
 • Formidle, facilitere og understøtte forandringer, herunder motivere og inspirere både kollegaer og frivillige.
 • Sikre en bæredygtig organisering på lang sigt.

Vi forventer, du har:          

 • Dokumenteret erfaring med forandringsprocesser, hvor du har skabt resultater.
 • Erfaring med at skabe et frugtbart samarbejde med forskellige målgrupper og interessenter.
 • Et strategisk blik – også i forhold til at balancere hensyn til forskellige interesser.
 • Stærke kommunikative evner på alle niveauer – både i skrift og tale.
 • Handlekraft og er initiativ- og idérig.
 • Gode samarbejds- og relationelle evner.
 • Nemt ved at skabe overblik og trives med høj kompleksitet.
 • En videregående uddannelse og minimum fem års projektledererfaring.

 

Projektmedarbejder (tidsbegrænset)

Du vil indgå i et tæt samarbejde med projektlederen, men kommer til at arbejde selvstændigt med egne opgaver og får mulighed for at sætte dit præg på opgaveløsningen. Opgaverne forventes at spænde bredt, herunder:

 • Understøtte projektlederen i forhold til at sikre fremdrift og udvikling i projektet.
 • Besvare henvendelser fra nørklelederne på telefon og mail.
 • Understøtte driften af nørkle-aktiviteten.
 • Planlægge og gennemføre arrangementer og møder med nørklerne over hele landet.
 • Udarbejde præsentationer og nyhedsbreve målrettet nørklerne.

Vi forventer, du har:

 • Tålmodighed og handlekraft.
 • Gode samarbejds- og relationelle evner.
 • Gode kommunikative evner og flair for empatiske samtaler med mange forskellige mennesker.
 • Nemt ved at skabe overblik og tager initiativ.
 • En bachelor- eller en videregående uddannelse og minimum to års relevant erfaring.

Stillingen som projektmedarbejder er tidsbegrænset i tre år.

 

Du bliver en del af

Stillingerne er placeret i Fællesskabssektionen i National afdeling, hvor vi er 16 kolleger i alt. Hos os understøtter vi samlet set mere end 11.000 frivillige, der skaber lokale fællesskaber og afhjælper ensomhed gennem en bred vifte af aktiviteter i hele landet – lige fra patientstøtter, vågetjeneste og palliativ indsats til bl.a. sociale caféer, besøgstjeneste og julevenner.

Hos os bliver du en del af et stærkt og engageret fællesskab. Humor, ambitioner og godt kollegaskab kendetegner os. Vi tilbyder et meningsfuldt arbejde på en dynamisk arbejdsplads med fokus på faglige udfordringer, trivsel og mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

 

Ansøgningsfrist, vilkår mv.

Send os din ansøgning og CV senest onsdag den 12. april 2023 kl. 12. Du bedes i din ansøgning angive, om du søger stillingen som projektleder eller -medarbejder. Vi forventer at holde 1. samtaler den 19.-20. april og 2. samtaler den 25. april 2023. Tiltrædelse senest den 1. juni 2023.

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til Røde Kors’ fællesoverenskomst med HK og AC. Lønindplacering afhænger af dine erfaringer og kvalifikationer. Arbejdstiden er 37 timer inkl. frokostpause.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Pernille Skafte på telefon 31 51 84 65.

 

Organisationen

Røde Kors er landets største humanitære organisation med 202 lokale afdelinger og mere end 40.000 frivillige. I National Afdeling er vi ca. 130 medarbejdere, der arbejder med at understøtte og udvikle Røde Kors’ nationale frivilligindsats.

Del på:

Ansøgningsfrist:

12/04-2023

Tiltrædelse:

01/06-2023

Arbejdssted:

København Ø

Yderligere oplysninger fås hos:

Pernille Skafte

Telefon: +45 31 51 84 65

Kontoradresse:

Blegdamsvej 27 2100 København Ø