Røde Kors Hovedstaden

Praktikant til socialt arbejde med psykisk sårbare

Praktikant til socialt arbejde med psykisk sårbare

Røde Kors Hovedstaden arbejder for, at hovedstadens psykisk sårbare kan leve et liv med mulighed for at indgå i de fællesskaber, de ønsker og få den støtte og omsorg, de har behov for. Ikke mindst i de svære overgange i livet, hvor egne ressourcer ikke rækker. Med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, ressourcer og ønsker, støtter vi op om mulighederne for at genfinde troen på egne evner og skabe positive forandringer i livet. Vi hjælper de mest udsatte i København, Tårnby, Dragør og på Frederiksberg.

Som praktikant indenfor vores sociale indsatser for psykisk sårbare bliver du en del af dette arbejde. Samtidig får du værdifulde erfaringer med arbejdet i en af verdens største NGO’er. Du får et formaliseret praktikforløb med masser af faglig udfordring og med en løbende dialog om arbejdsopgaver og forventninger - og ikke mindst bliver du en del af super spændende projekter med store frihedsgrader i opgaveløsningen. Vores bærende princip er medmenneskelighed gennem frivillig indsats.

Røde Kors Hovedstaden er den største lokalafdeling under Røde Kors i Danmark. Vi er over 3000 frivillige og 34 medarbejdere. Vores arbejde handler om at skabe fællesskaber for de mest sårbare og at give dem den støtte og omsorg, de har brug for.

De mange frivillige ildsjæle er aktive i mere end 50 sociale aktiviteter som blandt andet har fokus på akut hjælp, ensomhed, netværk og integration. Sidste år hjalp de frivillige over 7.500 sårbare medmennesker. Lokalområdet er rammen for vores indsatser. Vi tager udgangspunkt i lokale behov, indgår i lokale netværk og bygger bro til øvrige lokale hjælpeinstanser.

Du kan forvente at komme til at arbejde med flere forskellige målgrupper. Fælles for dem, er at de har en sårbarhed i deres liv. Nogle har en diagnose, andre lever et liv med ensomhed og uden tætte relationer. Nogle kæmper med én ting i deres liv. Nogle med flere. Mennesker i forskellige livssituationer med forskellige erfaringer, behov og fortællinger. Til fælles har de, at de lever et liv på kanten, uden for fællesskabet.

Du vil komme til at arbejde med programmet Sind og Sårbarhed, som aktiviteterne ”besøgstjeneste for psykisk sårbare”, ”bevægelsesvenner”, ”Café Lauritz” og ”Café Thor” alle er en del af.

Vi søger en praktikant med interesse, engagement og viden inden for socialt arbejde - og gerne målgruppen psykisk sårbare. Du skal have erfaring med samfundsvidenskabelige metoder, med god analytisk sans og en systematisk tilgang til arbejdet.

Arbejdsopgaverne kan omfatte:

 • Udvikling og beskrivelse af de metoder, der skaber aktive meningsfulde fællesskaber, hvor det enkelte menneskes ressourcer og handlekraft kan spire og blomstre.
 • Planlægning og gennemførsel af uddannelse, ledermøder og workshops for frivillige - bl.a. med fokus på psykisk sårbarhed.
 • Evaluering og opfølgning på indsatser og tiltag på det sociale område.
 • Koordinering og sammentænkning af det frivillige arbejde på det sociale område til en mere helhedsorienteret indsats.
 • Rekruttering af frivillige - f.eks. infomøder, nye markedsføringstiltag, annoncer og samtaler.
 • Understøttelse, udvikling og koordinering af frivilligt socialt arbejde.

Praktikantens profil

Du læser på universitetet, hvor du er i gang med at dygtiggøre dig udi dit fag, som sikkert er sociologi, psykologi, sociale interventionsstudier, socialt arbejde, socialvidenskab, pædagogik, folkesundhedsvidenskab, antropologi eller lignende. Du er ved at afslutte din bachelor eller i gang med kandidatuddannelsen. Du er omstillingsparat, fagligt dygtig og ikke bange for at møde nye mennesker eller tage fat, hvor der er mest brug for det. Ikke mindst kan du som menneske stå inde for Røde Kors’ principper og værdier.

Hvad får du ud af det?

 • Tæt sparring med din praktikvært, så du opnår personlig og faglig udvikling.
 • Relevante og interessante opgaver, som vil løfte dig fagligt og personligt.
 • Stor erfaring med at arbejde med frivillige.
 • En gylden mulighed for at snuse til livet som konsulent i en NGO.
 • Et lærerigt forløb, hvor du vil blive taget seriøst og have mange selvstændige opgaver.

Vilkår for praktikopholdet

Praktikopholdet er ulønnet. Røde Kors Hovedstaden stiller arbejdsplads til rådighed med pc, printeradgang og tjenestetelefon.
Arbejdsstedet er vores kontor på Nordre Fasanvej 224, 2200 København N – lige ved Nørrebro Station.

 

Praktikperioden løber som udgangspunkt fra 2. februar til 29. juli 2022. Da praktikken er ulønnet, er vi selvfølgelig fleksible med hensyn til evt. studieaktiviteter eller studiejob.

Læs mere om vores arbejde her: http://hovedstaden.drk.dk/

Besøg os på Facebook her: https://www.facebook.com/rode.kors.hovedstaden/

 

Del på:

Region:

 • Region Hovedstaden

Jobtype:

Praktik

Arbejdstid:

Fuldtid

Arbejdsdage:

Dag

Ansøgningsfrist:

24-10-2021

Tiltrædelse:

02-02-2022

Arbejdssted:

København N

Yderligere oplysninger fås hos:

Idasofie Hyldgaard

Telefon: +45 28 92 33 56

Kontoradresse:

Røde Kors Hovedstaden Nordre Fasanvej 224, 2. sal 2200 København N