Røde Kors National afdeling

Udviklingskonsulent til løft af området psykisk sundhed i Jylland

I Røde Kors oplever vi et stigende behov for at være til stede for mennesker med psykisk sårbarhed og øger derfor vores indsats på området. Vi har brug for dig, der i tæt samarbejde med vores lokale Røde Kors afdelinger, kan hjælpe med at udbrede vores aktivitet Samværdighed i Jylland. Hvis du har et godt fagligt kendskab til området, erfaring med at arbejde med frivillige, kan arbejde selvstændigt og vedholdende og trives med at arbejde hjemmefra, er det måske dig, vi har brug for.  

I national afdeling, fællesskabssektionen, søger vi en udviklingskonsulent med relevant fagligt kendskab til området psykisk sundhed. Da området er stort og bredt, kan denne erfaring være forankret mange steder. Det er vigtigt, at du kender områdets centrale udfordringer og problematikker, hovedaktørerne på området og har fornemmelse for snitlinjen mellem faglighed og frivillighed. Hovedparten af arbejdet sker i samarbejde med vores lokalafdelinger, hvorfor erfaring med frivilligt arbejde og et øje for vigtigheden af lokal forankring og frivilliginddragelse er vigtigt. Du vil indgå i et team på tre som alle arbejder inden for psykisk sundhed 

Du vil få ansvaret for at udbrede aktiviteten Samværdighed i hele Jylland. Indsatsen går ud på, i lokalafdelingerne, at etablere et set-up af frivillige ledere og samværsvenner, der matches med mennesker, der har en psykisk sygdom eller sårbarhed i 1:1 relationer. Strukturen rundt om aktiviteten indeholder samarbejdsaftaler med social – og eller lokalpsykiatri, lokale institutioner og foreninger, der er lokale medspillere på området for psykisk sundhed, opstartskurser, facilitering af netværk og løbende monitorering af udviklingen i lokalafdelingen.  

De centrale opgaver:  

 • Ansvarlig for udbredelsen af Samværdighed i Jylland i samarbejde med vores lokale afdelinger. 

 • Ansvarlig for fremdrift og målopfyldelse. 

 • Bistå med rekruttering og ‘uddannelse’ af lokale aktivitetsledere.   

 • Samarbejde med andre aktører som kommuner, lokale foreninger, organisationer og regioner. 

 • Arrangere, facilitere og følge op på forskellige typer af møder, processer og kurser. 

 • Videreformidling af information til og fra lokalafdelingerne. 

 • Faglig udvikling og monitorering af området i tæt samarbejde med dine to kollegaer. 

 • Kommunikation om aktiviteten til interne og eksterne aktører.  

 Vi forventer at du; 

 • Har godt fagligt kendskab til området psykisk sundhed 

 • Har erfaring med frivilligt arbejde. 

 • Har erfaring fra lignende opgaver, fx gennem projektledelse. 

 • Har erfaring i at facilitere og afholde møder, processer og kurser. 

 • Har mindst fem års erhvervserfaring, og mellemlang eller videregående uddannelse. 

 • Er god til at prioritere og strukturere din tid.  

 • Løser dine opgaver selvstændigt og inddrager andre, når der er behov. 

 • Er samarbejdsorienteret, omstillingsparat og fleksibel i forhold til samarbejder og løsninger af opgaver. 

 • Trives med at din arbejdsplads er derhjemme. 

 • Har evnerne og viljen til at skabe fremdrift.  

 • Er god til at kommunikere på skrift og i tale. 

 • Møder udfordringer og barrierer uden at blive slået omkuld.  

Stillingen kræver meget kørsel. Det er derfor nødvendigt, at du har din egen bil. Aften- og weekendarbejde må forventes. Til gengæld er vi en arbejdsplads med meget fleksibilitet. 

Ansøgningsfrist: 30. september 2021. Første samtaler forventes afholdt den 15. oktober og 2. samtaler den 25. oktober. Begge samtaler afholdes i Aarhus. 

Stillingen søges elektronisk via vores hjemmeside www.rodekors.dk under ”ledige stillinger”. 

Dine ansættelsesvilkår 

Tiltrædelse: Den 1. december 2021. Løn- og ansættelsesvilkår følger Røde Kors’ fællesoverenskomst med AC og HK. Lønniveauet er på mellem kr. 39.300 til 45.600 pr. måned inkl. rådighedstillæg og pension, afhængigt af erfaring og kvalifikationer. Der tildeles yderligere et AC-tillæg på kr. 1.700 pr. måned til kandidater for mere end 10 års akademisk erfaring efter endt AC-uddannelse. Rejseaktivitet og aftenmøder må forventes. Spørgsmål kan stilles til sektionsleder Lise Lind på tlf. 21483538.

Organisationen 

Røde Kors er landets største humanitære organisation med 130.000 faste støtter, 202 lokale afdelinger og mere end 30.000 frivillige. I national afdeling er vi ca. 110 medarbejdere, der arbejder med at understøtte og udvikle Røde Kors’ nationale frivilligindsats og sociale arbejde. Du vil være tilknyttet fællesskabssektionen med 19 medarbejdere, hvoraf seks arbejder fra Fyn og Jylland. Sektionen udvikler og understøtter en bred vifte af indsatser fra Vågetjenesten og patientstøtter til hjemløse og besøgstjenesten i landets fængsler.  

Del på:

Jobtype:

Fast

Arbejdstid:

Fuldtid

Arbejdsdage:

Varierende arbejdstider

Ansøgningsfrist:

30-09-2021

Tiltrædelse:

01-12-2021

Arbejdssted:

Jylland

Yderligere oplysninger fås hos:

Lise Lind, lilin@rodekors.dk

Mobil: +45 21483538

Kontoradresse: